Детальний план території

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території в межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території.
 
Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
 
Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району і/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.
 
 
ДБН Б. 1.1-15:2014 «Склад та зміст детального плану території» передбачено, що детальний план розробляється з метою:
 
- уточнення в більш великому масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території району;
 
- уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території населеного пункту або території за його межами;
 
- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об'єкта будівництва;
 
- формування принципів планувальної організації забудови;
 
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
 
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
 
- визначення всіх планувальних обмежень використання території у відповідності з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 
- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
 
- уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування у разі його наявності;
 
- визначення містобудівних умов і обмежень у разі відсутності плану зонування;
 
- обґрунтування необхідності формування нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
 
- визначення потреби в підприємствах і закладах обслуговування, місць їх розташування;
 
- забезпечення комплектності забудови території;
 
- визначення доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 
- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
 
 
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 
попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 
створення транспортної інфраструктури;
 
організації транспортного і пішохідного руху, розташування місць паркування транспортних засобів;
 
охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 
комплексного благоустрою та озеленення;
 
використання підземного простору тощо.
 
 
Крім цього, згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»*, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.