Геодезія ділянки, геологія грунтів Київ Київська область

Геодезія ділянки, геологія грунтів, Київ Київська область
 
1. Геодезія ділянки Київ і область (геодезичні вишукування).
 
Топографо-геодезичні вишукування – Геодезія Київ, виконуються для визначення умов рельєфу місцевості, наявності на майданчику будівництва існуючих будівель, зелених насаджень, інженерних мереж та прилеглих до майданчика будівництва транспортних комунікацій (магістралей, доріг, під'їздів тощо).
 
Топографо-геодезичні матеріали (Топозйомка) для Передпроектних пропозицій, Ескізних проектів, Проектів та проектної документації на будівництво виконуються в масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500.
 
2. Геологія грунтів для будівництва (Геологія Київ і область).
 
Інженерно-геологічні вишукування – Геологія Київ, виконуються для визначення ґрунтових умов будівництва об'єкта на конкретній земельній ділянці: вид ґрунтової основи, його фізико-механічні властивості, глибина залягання ґрунтових вод, наявність карстових та зсувних явищ, подтапливаемости території і просідання грунтів.
 
Вишукування виконуються підприємствами і організаціями, які мають відповідну ліцензію на даний вид робіт. Наявність геологічних вишукувань є обов'язковим для розробки проекту будинку на будівництво.