Містобудівний розрахунок - це розрахунок гранично-допустимих параметрів забудови, умови ув'язки архітектурно-планувального та об'ємно просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою з дотриманням діючих норм і правил.
 
 Такий розрахунок визначає:
 
  • параметри будівництва;
  • інженерних комунікацій;
  • систем обслуговування;
  • благоустрою з існуючою забудовою;
  • транспортного обслуговування;
  • умови архітектурного, планувального та об'ємно-просторового рішення.
Містобудівні розрахунки потрібні для чіткого формування намірів забудовника щодо об'єкта будівництва з урахуванням положень державних будівельних норм і параметрів конкретної земельної ділянки.
 
Містобудівна розрахунок по техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (реконструкції) входить до переліку документів, які додаються до заяви на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, які відповідно до ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" є складовою частиною вихідних даних для проектування.