Розподіл здійснюється в разі необхідності передачі майнових прав на частину земельної ділянки, або зміни цільового призначення частини земельної ділянки.
 
Порядок:
 
1. Реєстрація Держ Акту в Реєстраційній службі (отримання Витягу);
 
2. Заява на розділ/об'єднання земельної ділянки/ділянок;
 
3. Розробка землевпорядної технічної документації;
 
4. Отримання Витягу про формування нових нового земельних ділянок/ділянки в Державному Земельному Агентстві;
 
5. Реєстраційна служба.
 
 
Необхідні документи:
 
 1. Заява-згода у нотаріуса про розподіл/об'єднанні + 8 нотаріально завірених копій;
 
2. Оригінал Держ Акта/Свідоцтва/Витягу/Договору + 9 нотаріально завірених копій;
 
3. Паспортні дані (копію паспорта + ідентифікаційного коду);
 
4. Нотаріально завірена Довіреність.
 
 
 
Термін: 1,5 місяці